JK Consult oferuje również usługi dodatkowe wspierające prowadzenie działalności gospodarczej, jak tworzenie oryginalnych biznesplanów czy analiz finansowych, które są dopasowane indywidualnie do każdego z naszych Klientów.

Zakres usług:

  • Przygotowanie i analiza sprawozdań i raportów
  • Zarządzanie płynnością
  • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie
  • Sporządzanie biznesplanów dla każdego rodzaju działalności
  • Sporządzanie analiz finansowych
  • Wypełnianie wniosków kredytowych
Analizy finansowe JK Consult

INTERESUJE CIĘ NASZA OFERTA WSPÓŁPRACY?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00 – 15:00.